Forskernettverk for kvinner i helseinformatikk

mars 2, 2012

Nettverksseminar i Trondheim 24.mai 2012

Filed under: Uncategorized — fkih @ 10:43 am
Velkommen til nettverksseminar i Trondheim torsdag 24.mai 2012.Keynote speaker er Patricia Brennan.

Se vedlegg for program.
Ønsker du å delta på seminaret kan du sende en påmelding innen fredag 9/3 til Line Melby: line.melby@medisin.uio.no

november 17, 2010

Nettverkstur til Oslo 22. november

Filed under: Uncategorized — gryseland @ 12:52 pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Middag 21. november

Four Seasons på Vika terrasse fra klokka 18.30 – 20.45 søndag 21. november.

Adressen er Ruseløkkveien 3, i 2.etg

 

SAMLING OSLO 22.11.2010 PROGRAM

Del 1: UiO, Seksjon for sykepleievitenskap, Nedre Ullevål 9

9.00-9.15: Presentasjonsrunde
9.15.-10.00: eHelseforskningen – er det tilfeldig hvor den foregår eller kan den ses i et kjønnsperspektiv? v/Ragnhild Hellesø
10.00-11.00: PPS – kunnskapstyper i (sam)spill (ca 30 min) v/Anne Moen
MIE2011- et sted for å løfte kvinnenettverket i flokk (ca 25 min) v/Anne Moen

11.00 –> Avrunding og lunsj

12.00 –> Transport til Ahus, forhåpentligvis med privatbiler

Del 2: Ahus

13.00 møtes vi rett innenfor Hovedinngangen og går til møterommet.
Her blir det følgende program:

13.10 Dips Panorama- den elektroniske kurven v/ Hilde Tangen Larsen
13.40  Delta- elektronisk medisinlagerstyring v/ Kjell Tore Myre
Diskusjon/ spørsmål

kl. 14: Orientering om det nye sykehuset inkl. sengetun v/ Marie Sleveland

Deretter omvisning til kl. 16.

 

Velkommen til middag og seminar!

 

 

Kurs i «hvordan forbedre ppt-presentasjoner» 18. november kl. 12-15

Filed under: Uncategorized — gryseland @ 12:40 pm

Velkommen til nettverkssamling 18. november kl. 12 -15 i Medisinsk- teknisk forskningssenter (MTFS)

«Forskernettverk for kvinner i helseinformatikk» og «Nettverk for kvinnelige stipendiater, forskere og ansatte ved IDI» har invitert stipendiat Ole Alsos til å holde det kortkurs i «hvordan lage gode ppt- presentasjoner».

Kurset vil fokusere på visuell framstilling, og er åpen for alle som arbeider med helseinformatikk, eller som er tilknyttet IDI som stipendiat.

Sted: Norsk senter for elektronisk pasientjournal (NSEP), MTFS
Agenda, torsdag 18. november:
12-13: Lunsj
13-15: Kurs med Ole Alsos

Nettverkene spanderer lunsj og kurs!

oktober 15, 2010

Høstlunsj på pasienthotellet ved St. Olavs Hospital 15. oktober kl. 12

Filed under: Uncategorized — gryseland @ 8:06 am

Det er kaldt og surt i Trondheim! Vi samles i høstmørket på St. Olavs Hospital for å spise lunsj sammen.

Velkommen!

august 5, 2010

Helseinformatikk på kvinnevis: Utgjør det en forskjell?

Filed under: 2010 — fkih @ 11:54 am

HelsIT 2010: Onsdag 22. september kl. 13-15 – Paralellsesjon PS

STED: ROYAL GARDEN HOTELL i Trondheim

Helseinformatikkfeltet har mange aktører i ulike organisasjoner og på ulike nivå. Fokus for utvikling og implementering har vært støtteverktøy for tjenesteytere. Kvinner utgjør et flertall i sektoren og er dermed også i flertall som sluttbrukere.

Innen forskning, systemutvikling, strategiske valg og beslutninger i feltet helseinformatikk er kjønnsdominansen motsatt. Statistikk over ledere i norske helseforetak viser kvinner i mindretall (37%). Det samme gjelder på rådmannsnivå i norske kommuner. (18%).
Helseinformatikkmiljøet er dessuten i startgropen når det gjelder å inkludere pasienter og innbyggere generelt som systembrukere. Vi vet enda lite om hvem som her vil bli de aktive brukerne.

Med utgangspunkt i NSEP har forskere og stipendiater dannet et nettverk for å styrke bevisstheten om kvinner som deltakere i dette fagfeltet.

På dette møtet vil det bli satt fokus på kvinners rolle i helseinformatikk-kjeden og diskutere våre ulike referanserammer.

 • Vil kvinners medvirkning og beslutning innen forskning, utvikling og beslutninger på ulike nivå utgjøre en forskjell?
 • Vektlegger kvinner andre dimensjoner i sin tilnærming til helseinformatikk enn mannlige kollegaer? I tilfelle hvorfor eller på hvilken måte?
 • Forskning ved NSEP viser at for eksempel sykepleiedokumentasjon har hatt lav prioritet i dagens EPJ-løsninger. Får kvinnelige brukere og kvinnedominerte yrkesgrupper de verktøy de behøver for å utføre sitt arbeid?

På seminaret vil det bli følgende innlegg:

 • Innledning til seminaret: Nettverksbygging
  Stipendiat Anita Das, NTNU som også vil lede seminaret
 • Et kvinneblikk: andre perspektiver og muligheter?
  Førsteamanuensis Margunn Aanestad, Universitetet i Oslo
 • Forskning på sykepleiedokumentasjon
  Stipendiat Torbjørg Meum, Tromsø Telemedicine Laboratory
  Medforfatter: Stipendiat Jorunn Bjerkan NTNU
 • Kvinner, teknologi og strategier i en mannsdominert verden
  Professor Kristin Braa, Universitetet i Oslo

Se mer info på KITH sine nettsider HER.

Håper vi sees der!

august 3, 2010

Første høstmøte 19.august 2010

Filed under: 2010 — fkih @ 1:01 pm

Første samling for nettverket i høst blir: Torsdag 19.august kl 20.00 hjemme hos Gry.

Mer informasjon kommer etterhvert, men merk av datoen allerede nå!


Noen høydepunkter fra Inderøya

Filed under: 2010 — fkih @ 12:11 pm

mai 28, 2010

Sommeravslutning på Inderøya

Filed under: 2010 — fkih @ 7:36 am

Vi avslutter dette semesteret med en nettverkstur til Inderøya.

Midlertidig program:

9.00: Avreise fra NSEP (vi organiserer transport med bil)
10.30: Ankomst Inderøya
11.00: Lett lunsj på kafé
12.00-15.00: Den gyldne omvei og foredrag ved Aud Holmern
15.00- : Middag/Grilling på Flatås Nedre

mai 4, 2010

Lunsjmøte på Rica Nidelven

Filed under: 2010 — fkih @ 12:55 pm

Torsdag 6.mai kl 13.00 møtes vi til lunsj på Rica Nidelven. Vel møtt!

april 9, 2010

Møtedatoer 2010

Filed under: 2010 — fkih @ 11:54 am

Da har vi hatt et planleggingsmøte for aktiviteter i 2010.

Foreløpig plan er som følger:

 • Lunsjtreff 6. mai
 • Sommerfest m/seminar på Inderøya 15. juni
 • Lunsjtreff 19. august
 • HelsIT 22-23. september
 • Treff i oktober
 • Treff i november
 • Nettverksmøte i Oslo beg.av november/beg.av desember
 • Julebord i desember

Mer informasjon om hver enkelt aktivitet blir annonsert senere.

Neste side »

Blogg på WordPress.com.